Պարզիր տրված միանդամի գործակիցն ու աստիճանը:
 
a3ba4b միանդամի գործակիցը հավասար է` , իսկ աստիճանը՝ :