Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Միանդամի հասկացություն Միանդամի հասկացությունը, կատարյալ տեսքը, գործակիցները, օրինակներ
2. Միանդամ և դրա կատարյալ տեսքը Միանդամի կատարյալ տեսքը, միանդամի պարզեցումը, գործակից, միանդամի աստիճան, նման, հակադիր և հավասար միանդամներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Միանդամի կատարյալ տեսքը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Միանդամի բերելը կատարյալ տեսքի
2. Միանդամի գործակիցն ու աստիճանը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Միանդամի գործակցի և աստիճանի որոշելը
3. Միանդամի գործակիցն ու աստիճանը (աղյուսակի լրացում) 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1.5Մ. Միանդամի գործակցի և աստիճանի որոշելը, արդյունքները գրվում են աղյուսակում
4. Հանրահաշվական արտահայտության արժեքը, արտադրյալ 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Հանրահաշվական արտահայտության արժեքի հաշվումը, արտադրյալ
5. Միանդամի կատարյալ տեսքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Միանդամի կատարյալ տեսքի բերելը
6. Միանդամի թվային արժեքը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Միանդամի թվային արժեքի հաշվելը
7. Հավասարման լուծում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Հավասարման լուծման համար սկզբում դրա ձախ մասը բերվում է կատարյալ տեսքի միանդամի
8. Ուղղանկյան կողմերի գտնելը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ունենալով ուղղանկյան կողմերի հարաբերությունը կազմվում է հավասարում: Հավասարման ձախ մասը բերվում է կատարյալ տեսքի միանդամի: Լուծելով հավասարումը ստանում ենք ուղղանկյան կողմերը
9. Ուղղանկյունանիստի չափերի հաշվումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ունենալով ուղղանկյունանիստի չափերի կապերը, կազմվում է հավասարում: Ձախ մասը բերվում է կատարյալ տեսքի միանդամի: Լուծելով հավասարումը՝ գտնում ենք ուղղանկյունանիստի չափերը
10. Միևնույն տառային մասերով միանդամների որոշելը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է միանդամները բերել կատարյալ տեսքի և գտնել այն միանդամները, որոնց տառային մասերը համընկնում են

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Միանդամներ» թեմայից 00:10:00 հեշտ 5.5Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ միանդամների վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Միանդամներ» թեմայից 00:15:00 միջին 14Մ. Առաջարկվում են առաջադրանքներ միանդամների վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Միանդամներ» թեմայից 00:20:00 միջին 17Մ. Առաջադրանքներ միանդամների վերաբերյալ