Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Հավասարման անհայտի գործակից

Բարդություն հեշտ

1
2. Հավասարման ազատ անդամը

Բարդություն հեշտ

1
3. Գծային ահավասարում, թվային հայտարար

Բարդություն հեշտ

2
4. Գծային հավասարում (անհայտի կոտորակային գործակից)

Բարդություն հեշտ

1
5. Հավասարման արմատ

Բարդություն հեշտ

1
6. Հավասարման արմատ

Բարդություն հեշտ

1
7. Գծային հավասարում, թվային արտադրիչ

Բարդություն հեշտ

1
8. Գծային հավասարում, արմատի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
9. Հավասարման ազատ անդամը

Բարդություն հեշտ

1
10. Գծային հավասարում, կոտորակային գործակից

Բարդություն հեշտ

1
11. Գծային հավասարում, թվային արտադրիչ

Բարդություն հեշտ

1
12. Հավասարման անհայտի գործակից

Բարդություն հեշտ

1
13. Հավասարման ազատ անդամը

Բարդություն հեշտ

1
14. Հավասարման կազմում և լուծում

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար