Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Հավասարման ազատ անդամը 1Մ.
2. Հավասարման արմատ 1Մ.
3. Գծային հավասարում, կոտորակային գործակից 1Մ.
4. Հավասարման անհայտի գործակից 1Մ.
5. Գծային հավասարում, թվային արտադրիչ 1Մ.