Ընտրիր առաջին աստիճանի x3=2(x+4) հավասարման անհայտի գործակիցը: