Ընտրիր առաջին աստիճանի x4=36x հավասարման անհայտի գործակիցը:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: