Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ֆունկցիայի սահմանումը

Բարդություն հեշտ

1
2. Ֆունկցիայի գրաֆիկ

Բարդություն հեշտ

1
3. Ֆունկցիայի տրման աղյուսակային եղանակը

Բարդություն հեշտ

2
4. Արգումենտ և ֆունկցիա

Բարդություն հեշտ

1
5. Ֆունկցիայի արժեքի գտնելը

Բարդություն միջին

4
6. Ֆունկցիայի որոշման տիրույթ

Բարդություն միջին

4
7. Որոշման տիրույթ (հայտարարի զրոներ)

Բարդություն միջին

4
8. Փոփոխականի արտահայտում

Բարդություն բարդ

5
9. Ֆունկցիայի տրման եղանակները

Բարդություն միջին

3
10. Որոշման տիրույթ, կոտորակային ֆունկցիա

Բարդություն միջին

3
11. Որոշման տիրույթ

Բարդություն միջին

3
12. Մեկ փոփոխականի արտահայտումը մյուսով

Բարդություն միջին

3
13. Որոշման տիրույթ, ֆունկցիայի արժեք

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար