Տրված է երկու փոփոխականով հավասարում՝ 5x5y+30=0
 
Արտահայտիր \(x\) փոփոխականը \(y\) անկախ փոփոխականի միջոցով:
 
Պատասխան՝
 
\(x =\)iyii