Ֆունկցիան տրված է աղյուսակով: 
 
\(x\)3511
\(y\)925121
 
Լրացրու դատարկ պատուհանները:
 
1. Եթե արգումենտի արժեքը 3-ն է, ապա ֆունկցիայի արժեքը հավասար է -ի:
2. եթե ֆունկցիայի արժեքը հավասար է 25-ի, ապա արգումենտը հավասար է -ի: