Տրված են երկու մեծություններ՝ \(t =\) արագությունը և \(u =\) ճանապարհը:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումը: