Որոշիր, թե ո՞ր կետերում որոշված չէ f(x)=2x9x2 ֆունկցիան:
 
Այս ֆունկցիան որոշված չէ հետևյալ կետերում.