Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

5Մ.
1. Ֆունկցիայի սահմանումը 1Մ.
2. Ֆունկցիայի գրաֆիկ 1Մ.
3. Արգումենտ և ֆունկցիա 1Մ.
4. Ֆունկցիայի տրման աղյուսակային եղանակը 2Մ.