Ֆունկցիան տրված է աղյուսակով:
 
\(x\)2.339
\(y\)3.3310
 
Ներկայացրու տրված ֆունկցիան թվազույգերի միջոցով:
 
i;i,i;i
 
Ներկայացրու տրված ֆունկցիան բանաձևի միջոցով:
 
y=x+i