1. Արդյո՞ք այս s=2v արտահայտությունը ֆունկցիա է:
 
2. Ո՞րն է այս ֆունկցիայի կախյալ փոփոխականը: