Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տեսական հարցեր «Բազմանդամներ» թեմայից

Բարդություն հեշտ

1
2. Բազմանդամի կատարյալ տեսքը

Բարդություն բարդ

6
3. Բազմանդամի տեսակի որոշումը

Բարդություն հեշտ

1
4. Բազմանդամի տեսակի որոշումը

Բարդություն հեշտ

1
5. Բազմանդամի անդամների գործակիցներ և աստիճաններ

Բարդություն հեշտ

2
6. Բազմանդամի աստիճան

Բարդություն հեշտ

1
7. Բազմանդամի կազմելը

Բարդություն հեշտ

1
8. Բազմանդամի պարզեցում (միանդամների ձևափոխություն)

Բարդություն հեշտ

2
9. Նման անդամների միացում

Բարդություն հեշտ

2
10. Բազմանդամի նման անդամներ և կատարյալ տեսք

Բարդություն միջին

3
11. Բազմանդամի նման անդամների միացում

Բարդություն միջին

3
12. Բազմանդամի նման անդամները

Բարդություն միջին

3
13. Բազմանդամի թվային արժեքը (ամբողջ թվեր)

Բարդություն միջին

3
14. Նման անդամների միացում (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

3
15. Բազմանդամի արժեքը

Բարդություն միջին

4
16. Բազմանդամի թվային արժեքը (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
17. Բազմանդամի թվային արժեքը (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար