Գտի՛ր x2+2xc+c2 բազմանդամի թվային արժեքը, երբ x=7 և c=12:
 
Բազմանդամի թվային արժեքը հավասար է՝