Գտի՛ր 1.46x+83xy2+42xy2 բազմանդամի թվային արժեքը, եթե x=2 և y=0.2
 
Բազմանդամի թվային արժեքը հավասար է՝