Պարզեցրու aba+a2b4ab+4.8 բազմանդամը և գտի՛ր դրա թվային արժեքը, եթե a=2,b=1.2
 
Բազմանդամի թվային արժեքը հավասար է՝