Նախապես պարզեցնելով՝ գտիր c22fc2f2f2c բազմանդամի թվային արժեքը, եթե
f=12,c=5 
 
Պատասխանը գրել տասնորդական կոտորակի տեսքով։
 
Բազմանդամի թվային արժեքը հավասար է՝