Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Բազմանդամի կազմելը 1Մ.
2. Բազմանդամի պարզեցում (միանդամների ձևափոխություն) 2Մ.
3. Նման անդամների միացում 2Մ.
4. Բազմանդամի թվային արժեքը (տասնորդական կոտորակներ) 4Մ.