Որոշիր ճիշտ պատասխանի տարբերակը:
  
Հետևյալ 2x+8x23+2x2x բազմանդամի կատարյալ տեսքն է՝