Գտիր ճիշտ պատասխանը:
 
Այս՝ 5ab32a2b5ab32+5a2b3 բազմանդամի կատարյալ տեսքն է՝