Ընտրի՛ր այն բազմանդամները (բազմանդամը), որոնց արժեքները բացասական են, նրանցում մասնակցող տառերի բոլոր արժեքների դեպքում: