Որոշիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը:
                          
Հետևյալ բազմանդամներից ո՞րն է հանդիսանում եռանդամ: