Ընտրիր պնդման ճիշտ շարունակությունը:       
  
Այս բազմանդամը՝ a2+0,2a+1