Լրացրու ներքևի աղյուսակի դատարկ վանդակները:
 
Այս 5x2+xy8x2+y բազմանդամի համար որոշիր յուրաքանչյուր անդամի գործակիցը և աստիճանը:
 
Բազմանդամի անդամները
5x2
xy
8x2
y
Բազմանդամի անդամների գործակիցները
Բազմանդամի անդամների աստիճանները