Ընտրիր ճիշտ շարունակությունը:                                                    
  
Եթե բազմանդամի անդամները գումարված են և գրված են կատարյալ տեսքով, ապա ասում են, որ բազմանդամը գրված է