Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Տարբերության կամ գումարի քառակուսին, բանաձևի ստուգում

Բարդություն հեշտ

1
2. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառում

Բարդություն հեշտ

1
3. Գումարի քառակուսու բանաձևը, բազմանդամի քառակուսի բարձրացնելը

Բարդություն հեշտ

2
4. Քառակուսիների տարբերության բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
5. Տարբերության քառակուսու բանաձևը

Բարդություն հեշտ

1
6. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (ձևակերպումներ)

Բարդություն հեշտ

1
7. Տարբերության և գումարի արտադրյալը (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

3
8. Քառակուսիների տարբերություն (աստիճան)

Բարդություն միջին

3
9. Քառակուսիների տարբերություն (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

3
10. Տարբերության գումարի արտադրյալը (ամբողջ թվեր)

Բարդություն միջին

3
11. Արտահայտության արժեք

Բարդություն միջին

4
12. Գումարի քառակուսի (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
13. Տարբերության քառակուսի (սովորական կոտորակներ)

Բարդություն միջին

4
14. Գումարի քառակուսի (եռանդամ)

Բարդություն միջին

4
15. Տարբերության քառակուսին (եռանդամ)

Բարդություն միջին

4
16. Խորանարդների տարբերություն

Բարդություն միջին

4
17. Տարբերության քառակուսի (թվով բազմապատկում)

Բարդություն միջին

3
18. Խորանարդների գումարի բանաձև

Բարդություն բարդ

6
19. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (տասնորդական կոտորակներ)

Բարդություն բարդ

6
20. Քառակուսիների տարբերություն (ամբողջ թվեր)

Բարդություն բարդ

7
21. Գումարի և տարբերության արտադրյալ (թվային արտահայտություններ)

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար