Քառակուսիների տարբերության բանաձևը
Քառակուսիների տարբերության բանաձևը՝ a2b2=aba+b
Երկու թվերի քառակուսիների տարբերությունը հավասար է այդ թվերի գումարի և տարբերության արտադրյալին:
aba+b=aa+abbabb=a2+ababb2=a2b2
Բանաձևի կիրառությունը
a2b2=aba+b
Օրինակ
Բանաձևի օգնությամբ՝
 
x3x+3=x232=x29
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝x3x+3=xx+x33x33=x2+3x3x9=x29
 
Բանաձևի օգնությամբ՝
 
4xy4x+y=4x2y2=16x2y2
 
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝
  
4xy4x+y=4x4x+4xyy4xyy==16x2+4xy4xyy2=16x2y2
 
Բանաձևի օգնությամբ՝
 
6z96z+9=6z292=36z281
 
Առանց բանաձևի (բազմանդամների բազմապատկման միջոցով)՝ 6z96z+9=6z6z+6z996z99=36z2+54z54z81=36z281
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 7-րդ դասարան, Անտարես, 2011: