Ընտրիր պատասխանի ճիշտ տարբերակը:
 
Աստիճան բարձրացնելիս՝ (b+3)2 ստացվում է՝