0.49p2 քառակուսիների տարբերությունը ներկայացրու արտադրյալի տեսքով:  
 
Ինչի՞ է հավասար մի արտադրիչը, եթե մյուսը հավասար է 0.7p
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: