Բարձրացրու քառակուսի՝ x302
 
Պատասխաններից որո՞նք են սխալ: