Երկու թվերի գումարի և տարբերության արտադրյալը հավասար է (cv)(c+v)=
  
Շարունակիր պնդումը (ընտրիր ճիշտ պատասխանը):