Կատարիր բազմապատկումը՝ 17c413d17c+413d
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: