Քառակուսիների այս տարբերությունը՝ a10b10, վերլուծիր արտադրիչների:
 
Ընտրիր ճիշտ պատասխանը: