Հավասարության մեջ ի՞նչ թիվ պետք է լինի բազմակետերի փոխարեն՝
 
7y...7y+... \(=\) 49y225
 
Պատասխան՝