Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր՝ գումարի և տարբերության քառակուսի, քառակուսիների տարբերություն, բանաձևերի ապացույցները
2. Գումարի քառակուսու բանաձևը Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր՝ գումարի քառակուսու բանաձևը, կիրառության օրինակներ
3. Տարբերության քառակուսու բանաձևը Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր՝ տարբերության քառակուսու բանաձևը, կիրառության օրինակներ
4. Քառակուսիների տարբերության բանաձևը Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր՝ քառակուսիների տարբերության բանաձևը, կիրառության օրինակներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տարբերության կամ գումարի քառակուսին, բանաձևի ստուգում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Գումարի կամ տարբերության քառակուսու բանաձևի ճիշտ օգտագործման ստուգում
2. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառում 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառում
3. Գումարի քառակուսու բանաձևը, բազմանդամի քառակուսի բարձրացնելը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Բազմանդամի քառակուսի բարձրացնելը, գումարի քառակուսու բանաձևի օգնությամբ
4. Քառակուսիների տարբերության բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևը
5. Տարբերության քառակուսու բանաձևը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Տարբերության քառակուսու բանաձևը
6. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (ձևակերպումներ) 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ընտրել ճիշտ ձևակերպումը
7. Տարբերության և գումարի արտադրյալը (սովորական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառություն (սովորական կոտորակներ)
8. Քառակուսիների տարբերություն (աստիճան) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառում (աստիճան)
9. Քառակուսիների տարբերություն (տասնորդական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառում (տասնորդական կոտորակներ)
10. Տարբերության գումարի արտադրյալը (ամբողջ թվեր) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բանաձևի կիրառում
11. Արտահայտության արժեք 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կրճատ բազմապատկման բանաձևի կիրառությամբ հաշվվում է արտահայտության արժեքը
12. Գումարի քառակուսի (տասնորդական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Քառակուսի բարձրացնել
13. Տարբերության քառակուսի (սովորական կոտորակներ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Բարձրացում քառակուսի
14. Գումարի քառակուսի (եռանդամ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ներկայացնել քառակուսու տեսքով բանաձևի օգնությամբ
15. Տարբերության քառակուսին (եռանդամ) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Լրիվ քառակուսու անջատում
16. Խորանարդների տարբերություն 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Բանաձևի կիրառում
17. Տարբերության քառակուսի (թվով բազմապատկում) 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Բանաձևի կիրառում
18. Խորանարդների գումարի բանաձև 2 տեսակ - մեկնաբանական բարդ 6Մ. Խորանարդների գումարի բանաձևի կիրառում
19. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր (տասնորդական կոտորակներ) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Բանաձևերի կիրառում (քառակուսիների տարբերություն և գումարի քառակուսի)
20. Քառակուսիների տարբերություն (ամբողջ թվեր) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառում (ամբողջ թվեր)
21. Գումարի և տարբերության արտադրյալ (թվային արտահայտություններ) 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Արտահայտության արժեքի որոշում բանաձևերի կիրառմամբ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը» թեմայից 07:07:00 հեշտ 10Մ. Առաջադրանքներ կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը» թեմայից 15:15:00 միջին 14Մ. Առաջադրանքներ կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Կրճատ բազմապատկման բանաձևերը» թեմայից 20:20:00 միջին 23Մ. Առաջադրանքներ կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառման վերաբերյալ