Բարդության աստիճանը
07:07:00
1. Քառակուսիների տարբերության բանաձևի կիրառում 1Մ.
2. Քառակուսիների տարբերության բանաձևը 1Մ.
3. Գումարի քառակուսի (տասնորդական կոտորակներ) 4Մ.
4. Տարբերության քառակուսի (սովորական կոտորակներ) 4Մ.