Կատարիր բազմապատկումը՝ 313+132+134+138+1316+39
 
Պատասխան՝