Ներկայացրու 18x4342 երկանդամի քառակուսին բազմանդամի տեսքով:
 
Պատասխան՝ 1iiiiixi+ii