Ներկայացրու 0.3x+1.6y2 երկանդամի քառակուսին բազմանդամի տեսքով:
 
Պատասխան՝ iii+ixy+iii