Գտիր 5x9y5x+9y25x2 արտահայտության արժեքը, եթե \(x = 2\) և \(y = 0.01\):
 
Արտահայտության արժեքը հավասար է՝