Գտիր այնպիսի \(d\) թիվ, որ 36y27y+d եռանդամը հավասարվի երկանդամի քառակուսու:
 
Պատասխան՝ d=ii