Լուծիր հավասարումը՝ d2+0.8d+0.160.25d2=0
 
Պատասխան (երկրորդ պատուհանում սովորական կոտորակի տեսքով գրիր հավասարման արմատը, նշանը գրիր առանձին պատուհանում, կոտորակը մի կրճատիր)՝ 
 
d1=id2=iii