Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Միանդամի քառակուսի

Բարդություն հեշտ

2
2. Լրիվ քառակուսու առանձնացում, երրորդ անդամը դրական

Բարդություն հեշտ

1
3. Լրիվ քառակուսու առանձնացում, երրորդ անդամը բացասական

Բարդություն հեշտ

1
4. Լրիվ քառակուսու առանձնացում, երրորդ անդամը քառակուսի չէ

Բարդություն հեշտ

1
5. Լրիվ քառակուսու առանձնացում, առաջին անդամը գործակցով

Բարդություն հեշտ

1
6. Լրիվ քառակուսուսի, երրորդ գումարելու գտնելը

Բարդություն հեշտ

1
7. Լրիվ քառակուսուսի, կոտորակային պատասխան

Բարդություն հեշտ

1
8. Լրիվ քառակուսու առանձնացման եղանակ, արտադրիչների վերլուծում

Բարդություն բարդ

5
9. Լրիվ քառակուսու առանձնացման եղանակ, արտադրիչների վերլուծում

Բարդություն բարդ

6
10. Լրիվ քառակուսու առանձնացման եղանակ (գումարի քառակուսի)

Բարդություն բարդ

6
11. Լրիվ քառակուսու առանձնացման եղանակ (տարբերության քառակուսի)

Բարդություն բարդ

6
12. Լրիվ քառակուսու առանձնացման եղանակով արտադրիչների վերլուծում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար