Լուծիր հավասարումը՝ z216z17=0
 
Պատասխան (առաջինը լրացրու մեծ արմատը)՝     
 
z1=iz2=i