Հետևյալ x2+12x+11 բազմանդամն արտադրիչների վերլուծելով` ստանում ենք, որ մի արտադրիչը (x+11) է: Գտիր երկրորդ արտադրիչը:
 
Պատասխան՝ \(x +\)