Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

8Մ.
1. Լրիվ քառակուսու առանձնացում, երրորդ անդամը քառակուսի չէ 1Մ.
2. Լրիվ քառակուսու առանձնացում, առաջին անդամը գործակցով 1Մ.
3. Լրիվ քառակուսու առանձնացման եղանակ (գումարի քառակուսի) 6Մ.