Գտիր հավասարման արմատները՝ y2+18y+56=0
 
Պատասխան (առաջինը լրացրու մեծ արմատը)՝     
 
y1=iy2=i