Տրված x214x+48 բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելով՝ ստանում ենք, որ մի արտադրիչը` (x8) է:
 
Որոշիր երկրորդ արտադրիչը: